روزنامه خبر ورزشي، سه شنبه 7 آبان 1392
قلعه نويي: به قول فرگوسن بازي با تيم هايي مثل مس سخت است
/مظلومي: ما جادوگر داريم؟ مزخرف است
/شعار عليه قلعه نويي را پرسپوليس شروع كرد
/رويانيان: فقط استقلال است كه ما را تهديد ميكند
نظرات کاربران
UserName