روزنامه كار و كارگر، سه شنبه 7 آبان 1392
ربيعي: در اصلاح هدفمندي يارانه ها اجازه و فرصت خطا كردن نداريم
/دولت تمام توان خود را براي احياي كشاورزي بكار خواهد گرفت
/هاشمي رفستجاني: نميتوان در دنياي معاصر بدون ديپلماسي فعال به مسير ادامه داد
/نوربخش: مسائل سياسي نبايد بر تامين اجتماعي اثر گذار باشد
نظرات کاربران
UserName