روزنامه كيهان، دوشنبه 6 آبان 1392
فاني و فرجي دانا به كابينه رفتند، صالحي اميري باز ماند
/وزير اقتصاد: بانك مركزي از ذخاير ارزي مناسبي برخوردار است
/برژینسکی: دوره سلطه آمریکا بر جهان پایان یافته است
/رد پای چند کشور خارجی در جنایت سراوان
نظرات کاربران
UserName