روزنامه كار وكارگر، دوشنبه 6 آبان 1392
روحانی : ممکن است مجری سیاست تغییر کند اما راه همان راه است/وزير اقتصاد: درسالهاي گذشته حتي نتوانستيم اشتغال موجود را حفظ كنيم
نظرات کاربران
UserName