روزنامه باني فيلم، يكشنبه 5 آبان 1392
مولتي ميلياردر جوان حاشيه جذاب پروژه "نقش نگار"!
/قرارداد اكران "معراجي ها" بسته شد
/ناصر ملك مطيعي: اميدوارم بتوانم جوابگوي محبت مردم باشم
/امين تارخ: ترجيح ميدهم بيكار باشم اما در آثار نازل بازي نكنم
نظرات کاربران
UserName