روزنامه باني فيلم، شنبه 4 آبان 1392
بازگشت ناصر ملك مطيعي پس از 31 سال به سينما
/فرصت هاي زيادي در 4 سال اخير از دست رفت
/شمارش معكوس براي تغيير مديران فارابي و سينماي جوان
/"ما همه گناهكاريم" كليد ميخورد
نظرات کاربران
UserName