روزنامه كار و كارگر، چهارشنبه 1 آبان 1392
دولت گذشته بيش از 180 هزار ميليارد تومان بدهي دارد/عيد غدير، عيد ولايت بر مسلمانان مبارك/محجوب: پیگیر اقدامات پیشگیرانه در قبال متهمان احتمالی هستیم/متولی اعلام و انتشار آمار مرکز آمار ایران است/تحريمها هيچ تاثيري بر نيروي هوايي ايران نداشته است/واقعا معلوم نيست غرب از ايران چه ميخواهد
نظرات کاربران
UserName