روزنامه خبر ورزشي، دوشنبه 29 مهر 1392
پرسپوليس،دايي و تراكتور نقره داغ شدند
/رويانيان: ميخواهند پرسپوليس را از مسير قهرماني دور كنند
/استقلال: ادعايت را ثابت نكني شكايت ميكنيم
/دايي: ليدرهاي استقلال خط گرفته بودند
نظرات کاربران
UserName