روزنامه باني فيلم، دوشنبه 29 مهر 1392
تخلفات مالي در مراكز سينمايي افترا يا واقعيت؟!
/ جشنواره فيلم كوتاه تهران به پايان رسيد
/اميدوارم در آينده كمتر فيلم سفارشي بسازم
/لطفا فحش ندهيد!
نظرات کاربران
UserName