روزنامه اعتدال، دوشنبه 29 مهر 1392
شرائط ادامه تحصیل رایگان برای قاریان ممتاز قرآن کریم فراهم شد /توصیههای حافظ روشندل اصفهانی برای جذب کودکان و نوجوانان به سمت قرآن /اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان با اولویت تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن /بیانیهی خردمندانه و غیرتمندانة کانون همبستگی فرزندان شاهد /آمادگی شورای عالی قرآن برای برگزاری نشست ارزیابی عملکرد کاروان نور /ثبت نام 2200 نفر در طرح ملی تلاوت /آشنائی با یکی ازشیر زنان ایران زمین
نظرات کاربران
UserName