روزنامه خبر ورزشي، پنجشنبه 25 مهر 1392
داوري: از كروش پرسيدم چرا بازي نكردم
/كروش: بين دو نيمه بازيكنان را به هم معرفي كردم
/كفاشيان: نداشتن بازيهاي دوستانه را زياد جدي نگيريد
/عليپور هر مدرك اثبات شده اي از قلعه نويي دارد افشا كند
نظرات کاربران
UserName