روزنامه كيهان، سه شنبه 23 مهر 1392
نجات ملت ها از دست اندازي امريكا نبايد به فراموشي سپرده شود
/طرح جديد سازمان هدفمندي براي 3 ماهه شدن پرداخت يارانه
/تظاهرات همزمان طرفداران و مخالفان مرسي در عيد قربان
/ظريف: راه دشوار و زمان بري در پيش است
نظرات کاربران
UserName