روزنامه اعتدال، سه شنبه 23 مهر 1392
فرازی از دعای عرفهی سیدالشهدا(ع) /اهانت به مقدّسات هر یک از مذاهب اسلامی خیانت به اسلام و خدمت به اردوگاه کفر است /تعداد متقاضیان شرکت در مسابقات تلاوت از مرز 8 هزار نفر گذشت /ثبتنام ششمین دورة بزرگترین مسابقه تفسیر قرآن از اول آبان آغاز میشود
نظرات کاربران
UserName