روزنامه خبر ورزشي، دوشنبه 22 مهر 1392
دايي: ثابت شد احمدي نژاد من را برداشته بود
/علي آبادي: نظر احمدي نژاد بركناري دايي بود
/سردار بازگشت خسرو استارت زد
/شانس زماني رو ميكند كه سعي و تلاش كرده باشي
نظرات کاربران
UserName