روزنامه باني فيلم، دوشنبه 22 مهر 1392
بازگشت آرامش به خانه سينما
/پول "لاله" از جاي ديگري آمد، ربطي به مركز گسترش ندارد
/فقط نابغه ها نياز به تحصيلات ندارند
/لطيفي در تدارك ساخت سريال نوروز
نظرات کاربران
UserName