پس زمینه دفاع مقدس
حضرت امام خمینی (ره):ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.
نظرات کاربران
UserName