شهید محسن دین شعاری
مقام معظم رهبری:شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان "عند ربهم یرزقون" اند و از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب "فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی" پروردگارند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهید دین شعاری

Martyr dinshoari
تصاویر مرتبط