روزنامه باني فيلم، شنبه 20 مهر 1392
"وام ازدواج" روي آنتن شبكه مستند
/ليلا حاتمي بازيگر "آرايش غليظ" شد
/اتفاقهاي بدي در مركز گسترش رخ داده است
/فستيوال 27 اصفهان، جشنواره فيلمهاي تكراري تمام شد
نظرات کاربران
UserName