حدیثی از امام علی علیه السلام
مومن دنیا را سپر دینش قرار می دهد و فاجر دینش را سپر دنیایش
نظرات کاربران
UserName