حدیثی از امام صادق علیه السلام
آنچه ایمان را استوارش می کندتقوا و پارسایی است و آنچه بیرونش می برد طمع و آزمندی است
نظرات کاربران
UserName