حدیثی از امام علی علیه السلام
ایمان هیچ کس کامل نمی شود مگر هر که را خدا دوست دارد دوست داشته باشید و آن که را خدا دشمن دارد دشمن داشته باشید
نظرات کاربران
UserName