حدیثی از امام صادق علیه السلام
ایمان، سرای عمل است و گفتار برخی از آن عمل
نظرات کاربران
UserName