حدیثی از امام صادق علیه السلام
برای امام مهدی غیبتی است حتمی که برای آشکار کردن علت آن اذن نداریم و آشکار نمی شود مگر بعد از ظهور او همانگونه که حکمت کار های خضر بر موسی آشکار نشد مگر هنگام جدایی
نظرات کاربران
UserName