حدیثی از امام باقر علیه السلام
هر که با دوست بد همنشینی کند سالم نمی مان و هرکه به مکانهای بد درآید آماج تهمت شود و هرکه گفتار خود را مهار نکند پشیمان گردد
نظرات کاربران
UserName