حدیثی از امام علی علیه السلام
علم ادب بهای جان توست؛ پس در آموختن آن دو کوشا باش و هرچه بر علم و ادبت افزوده گردد قدر و ارزشت بیشتر می شود
نظرات کاربران
UserName