حدیثی از امام علی علیه السلام
هر که برادر خود را پنهانی اندرز دهد او را آراسته و هرکه آشکارا پندش دهد خوارش کرده است
نظرات کاربران
UserName