حدیثی از امام علی علیه السلام
اگر خواستی با برادرت قطع رابطه کنی بخشی از دوستی خود را باقی بگذار تا اگر روزی خواستید برگردید راهی مانده باشد
نظرات کاربران
UserName