حدیثی از امام صادق علیه السلام
دوستت را فقط بر اسراری مطلع کن که اگر دشمنت از آن آگاه می شد برای تو ضرری نداشت چرا که دوست هم گاهی دشمن می شود
نظرات کاربران
UserName