حدیثی از امام صادق علیه السلام
هر که بیشتر فکرش دنیا باشد، خداوند (مهر) فقر بر پیشانی او زده کارش را پریشان سازد و از دنیا به چیزی بیش از قسمت خود نرسد
نظرات کاربران
UserName