روزنامه جهان صنعت، پنجشنبه 18 مهر 1392

گزارش صندوق بینالمللی پول از شاخصهای اقتصادی جهان: ایران رکورددار تورم در ۲۰۱۳ /در گفتوگوی جهان صنعت با کارشناسان مطرح شد؛ راهکارهای کنترل قیمت مسکن /جهان واشنگتن را نظاره میکند / تاخیر در فعالیت نخستین نیروگاه هستهای ترکیه /فروش قطعات تسلیحات هستهای انگلیس به حکومتهای سرکوبگر / لاریجانی در مصاحبه با CNN: همه چیز به اراده 1+5 بستگی دارد /انتخابات ریاستجمهوری در آذربایجان؛ علیاف از پیش برنده

نظرات کاربران
UserName