حدیثی از امام صادق علیه السلام
از همنشینی با صاح منصبان و دنیا پرستان بپرهیزید که این همنشینی دین شما را برده و نفاق می آورد
نظرات کاربران
UserName