حدیثی از امام علی علیه السلام
هر که توبه را به فردا حواله دهد مرگ ناگهانی برایش خطری بس بزرگ است
نظرات کاربران
UserName