حدیثی از امام صادق علیه السلام
دل هرگز به باطل بودن حقی یا حق بودن باطلی یقین پیدا نمی کند
نظرات کاربران
UserName