حدیثی از امام باقر علیه السلام
چهار چیز از گنجهای نیکو کاری است؛ پنهان داشتن حاجت، صدقه پنهانی، نهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت
نظرات کاربران
UserName