روزنامه كيهان، چهارشنبه 17 مهر 1392
برخورد صادقانه ظريف خط سازش را به هم ريخت
/عمر فرسودگي خودرو از 25 سال به 20 سال كاهش يافت
/حكم تعدادي از متهمان فساد كلان بانكي به زودي اجرا ميشود
/وزير خارجه وفاداري به ولايت را به اوباما و كري ترجيح داد
نظرات کاربران
UserName