روزنامه باني فيلم، دوشنبه 15 مهر 1392
عليرضا رضاداد: پولي وجود ندارد كه به "رانت" تبديل شود
/طفره تلويزيون از ساخت آثار كمدي با وجود استقبال مردم
/طناز طباطبايي جزو "اشباح"مهرجويي شد
/بنياد فارابي، ساخت پروژه فاخز يا اتلاف سرمايه!
نظرات کاربران
UserName