روزنامه باني فيلم، يكشنبه 14 مهر 1392
اعتدال باشد معترضان را به خانه سينما باز ميگرداند
/استقبال سينماگران از انتخاب رضاداد
/در مديريت گذشته سينما عمل به قانون ارزشي نداشت
/هفته آخر فيلمبرداري "طبقه حساس"
نظرات کاربران
UserName