روزنامه جهان صنعت، يكشنبه 14 مهر 1392

آبان، پایان ضربالاجل اصلاح بودجه 92: مجلس همکاری نمیکند /رییس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی در گفتوگو با جهانصنعت:قاعده بازی عوض شده ! /توصیه صندوق بینالمللی پول به ترکیه / سردار رادان با تاکید بر ایمنی خودرو؛ تا کی ارابههای مرگ تولید کنیم و به دست مردم بدهیم؟ /نوشداروی بیمصرف /طالبان: افغانستان در کنترل ما خواهد بود /ذخایر ارزی مصر 206 میلیون دلار کاهش یافت

نظرات کاربران
UserName