خورشید خیبر
"سردار خیبر" یکی از القاب شهید همت است. قربانی این بار ابراهیم بود، ابراهیمی که سر و دست افشان و لبیک گویان در قربانگاه سه راهی شهادت جزیره مجنون به دیدار معبود شتافت.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهید همت

Martyr Hemmat
تصاویر مرتبط