شهید محمد ابراهیم همت

محمد ابراهیم همت (۱۲ فروردین ۱۳۳۴ در شهرضا - ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ در جزیره مجنون)، از فرماندهان سپاه پاسداران ایران در جنگ ایران و #عراق بود. او پیش از پیروزی #انقلاب از فعالان ضد حکومت پهلوی بود. پس از انقلاب و در سال ۱۳۶۱ مدت کوتاهی را در جبهه جنگ #لبنان و اسرائیل گذراند، و سپس به ایران بازگشت و در جبهههای جنگ ایران و عراق در عملیاتهای مهمی همچون فتحالمبین، بیتالمقدس، #رمضان و خیبر مسئولیتهای مهمی را عهدهدار بود. او در اسفند ۱۳۶۲ در طول عملیات خیبر #شهید شد.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهید همت

Martyr Hemmat
تصاویر مرتبط