تسبیح با دانه های چوبی

تسبيح در اسلام از زمان پيغمبر (ص) پيدا شده ، چناچه آن حضرت (ص) به دخترش حضرت زهرای مطهر فرمود كه در اتمام هر نماز ، سي و چهار بار سبحان الله گفتن صوابي بزرگ خواهد داشت، و حضرت بی بی زهرا براي اين منظور نخي سبز رنگ (گويا به همين علت است كه انتخاب نخ سبز رنگ را براي تسبيح نماز مستحب مي دانند) را سي و چهار بار گره زد و از آن براي حساب و شمارش سبحان الله گفتن در اتمام هر نماز استفاده مي نموده اند.و از بدو پيدايش اسلام تسبيح به منظور ديني به كار رفت تا اينكه كم كم به صورت فعلي در آمد.

نظرات کاربران
UserName