چکه از شیر آب


شیر (به فارسی افغانستان: نَل)‏ وسیلهای معمولاً فلزی است که برای بازوبست، تنظیم و کنترل جریان مایعات یا گازها در لولهکشی به کار میرود. امروزه انواع بسیاری از شیرها طراحی، ساخته و تولید میشوند که در صنعت و خانه به کار میروند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شیرآب

قطره
تصاویر مرتبط