مهر و تسبیح
امام كاظم عليه السلام مى فرمايد:لا تستغنى شيعتنا عن اربع خمرة يصلى عليها و خاتم يتختم به و سواك يستاك به وسبحة من طين قبر ابى عبدالله عليه السلام...پيروان ما از چهار چيز بى نياز نيستند:1- سجاده اى كه بر روى آن نماز خوانده مى شود.2- انگشترى كه در انگشت باشد.3- مسواكى كه با آن دندان ها را مسواك كنند.4- تسبيحى از خاك مرقد امام حسين.
نظرات کاربران
UserName