دست و تسبیح
شكي نيست كه تسبيح از مسيحيت به اسلاميت رسوخ كرده و چون اسلام اصولاً در شرق پيشرفته و نستورين هاي شرقي از تسبيح به منظورهاي ديني استفاده مي كردند، لذا اين فكر پيدا ميشود كه مسلمانان از كشيش هاي نستورين در استعمال تسبيح به منظورهاي ديني اقتباس و تقليد نموده اند، و پيدايش آن در اسلام داستاني دارد كه نزديك به افسانه است.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
تسبیح
تصاویر مرتبط