قرآن-پلاک-گل
قرآن کتاب آسمانی دین اسلام است. به باور مسلمانان قرآن به صورت وحی از سوی خداوند نازل گردیده و معجزه محمد و یکی از موارد اشاره شده در حدیث ثقلین است. قرآن که از ریشهٔ قرء گرفته شدهاست، در واژه به معنی جمع نمودن، فراهم آوردن، سال و همچنین خواندن است.
نظرات کاربران
UserName