گردنبند و ان یکاد
آیه و إن یکاد (51 و 52 سوره قلم) : برای دفع چشمزخم بسیار مشهور و معروف است.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
گردنبند
تصاویر مرتبط