کیف پول چرم با طرح هخامنشی
در بافت چرمهاي مصنوعي الگويي مشخص به كار رفته كه نشانه ساخت و توليد با دستگاه است. اين الگو با كمي دقت در نوع گره، ريزي و درشتي، زبري و نرمي، خلل و فرج معلوم ميشود و به همين دليل يكي از راههاي مناسب براي تشخيص چرم طبيعي از مصنوعي به شمار ميرود.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
کیف پول

چرم
تصاویر مرتبط