خلبان و کره زمین
در زمان نوجوانی سه موضوع نوجوانان و جوانان را تشویق میكند تا خلبان هواپیما ی مسافربری شوند :اول عشق پرواز .. دیدن همه جهان بدون خرید بلیط و سوم حقوق آن كه همیشه به نظر می رسد خیلی بالاست .
نظرات کاربران
UserName