تصویر مسجد الحرام و کعبه
در اطراف بنای کعبه مسجدی بنام مسجد الحرام ساخته شدهاست. همه مسلمانان جهان در هنگام نماز رو به جهت کعبه میایستند و به این نحو جهت گیری موقع نماز، رو به قبله ایستادن گفته میشود.بر اساس فروع دین در اسلام، هر مسلمانی در صورت برخورداری از استطاعت مالی و بدنی، میبایست در دوران زندگی اش لااقل یکبار به حج مشرف شده و مراسم دینی خاصی را به جا بیاورد. یکی از بخشهای اصلی مراسم حج، هفت دور طواف به گرد خانه کعبه است
نظرات کاربران
UserName