عکاس خندان
لنز (به انگلیسی: Lens)‏ استوانهای حاوی مجموعهای از عدسیها است که نور را از خود عبور داده و به درون دوربین هدایت میکند و باعث میشود که تصویر به صورت واضح بر روی فیلم عکاسی یا گیرنده تصویر منعکس شود.
نظرات کاربران
UserName